Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  31.07.2020 20:43:01
Дата здійснення дії: 04.06.2020
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Київметробуд"
Код за ЄДРПОУ:  01387432
Текст повідомлення: 

З метою виконання пункту 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) № 2826 від 03.12.2013, Публічне акціонерне товариство «Київметробуд» повідомляє наступне.

Товариством було несвоєчасно розкрито інформацію про зміну складу посадових осіб емітента, у зв’язку із втратою взаємодії з НКЦПФР та Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) через звільнення фахівця, відповідального за розкриття та подання відповідної інформації до НКЦПФР (розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР). Пошук нового фахівця був ускладнений внаслідок продовження на всій території України карантинного режиму через поширення коронавірусної хвороби.

Відповідну інформацію про зміну складу посадових осіб емітента розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власному веб-сайті Товариства та подано до НКЦПФР 31 липня 2020 року.

Інформація перебуває у відкритому доступі в розділі «Інвесторам» власної сторінки емітента (http://metrobud.kiev.ua/main/ua/nvestoram/).