Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 21684818
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "IНГ БАНК УКРАЇНА"
Дата, на яку складено інформацію: 19.05.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Подивитися